Tandvårdsstödet är en statligt finansierad tandvårdsförsäkring som erbjuds till personer i Sverige. Den ger