Specialisttandvård

Det finns tillfällen då allmäntandvården inte kan tillgodose ditt vårdbehov. Du som har ett avancerat eller mer omfattande vårdbehov kan då behöva träffa en specialisttandläkare. En specialisttandläkare har efter avslutad tandläkarexamen vidareutbildat sig inom ett nischat område, exempelvis: endodonti, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, oral protetik, bettfysiologi, parodonti och odontologisk radiologi. 

För att träffa en specialisttandläkare behöver du oftast en remiss från en allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Ibland kan du boka en konsultation för en behandling och på så sätt träffa specialisttandläkaren direkt. Vanligast är dock att du blir remitterad efter en undersökning hos en allmäntandläkare som anser att du är i behov av mer avancerad vård.