Din munhälsa är viktig. Den påverkar ditt välmående och din allmänhälsa. Noggranna munvårdsrutiner och regelbundna besök till tandläkaren är avgörande för att upprätthålla en bra munhälsa livet ut.  

Studier visar att de personer som regelbundet går till tandläkaren har mindre besvär, färre kariesangrepp och fler tänder kvar än de personer som endast går till tandläkaren när de upplever besvär.  

Personer som inte gått till tandläkaren regelbundet historiskt men som numera har regelbundna besök inbokade uppvisar en munhälsa vars status liknar den hos dem som alltid gått regelbundet till tandläkaren. Det innebär att det aldrig är försent att börja tänka förebyggande och ta hand om mun och tänder.